Sårbehandling, behandlingskrævende sår

 

Korrekt behandling af sår har betydning for rehabiliteringsarbejdet, da sår kan få både personlige og samfundsmæssige konsekvenser for borgeren. Effektiv sårpleje og -behandling er centralt i forhold til at skabe sammenhængende borger-/patientforløb.

På dette kursus lærer du at arbejde med borgernes behandlingskrævende sår. Du lærer også, hvordan du kan behandle akutte sår og kroniske sår, samt hvordan du kan forebygge sår.

Målgruppe

 

SOSU-assistenter

Indhold

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og løsning af deltageropgaver og fælles faglige refleksioner.

Indholdet er blandt andet:

  • Forebyggelse af sår og komplikationer
  • sårdannelse og sårheling
  • risikofaktorer
  • sår og sårtyper
  • behandlingsstrategier
  • tværfagligt samarbejde
  • dokumentation i sårjournal
  • telemedicinsk sårvurderin

Datoer

Antal dage: 3

22. maj 2019 - 24. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår (3 dage)

Deltagerne kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår på sygehuse og i borgernes egne hjem.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1905221r 22-05-2019 24-05-2019 Ingen 08:00-15:24 18 10-04-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.