Reflektionsmetoder i den pædagogiske praksis

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3 dage)

Deltageren kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.Deltageren kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.Deltageren kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu211004r 04-10-2021 06-10-2021 Ingen Dagundervisning 18 23-08-2021
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.