Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Dette kursus klæder dig på til at reflekter over din pædagogiske praksis. Gennem brugen af refleksionsmetoder bliver du i stand til at arbejde med faglige overvejelser i egen praksis og i samarbejde med andre. Du vil opnå styrkede refleksionskompetencer, der vil gøre dig i stand til at justere og udvikle den pædagogiske praksis.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske- og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet. Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 28. – 30. November.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.
  • forholde dig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en praksis der er under konstant udvikling og forandring.
  • sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48729

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2211281r 28-11-2022 30-11-2022 Ingen Dagundervisning 18 17-10-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.