Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Dette kursus klæder dig på til at reflekter over din pædagogiske praksis. Gennem brugen af refleksionsmetoder bliver du i stand til at arbejde med faglige overvejelser i egen praksis og i samarbejde med andre. Du vil opnå styrkede refleksionskompetencer, der vil gøre dig i stand til at justere og udvikle den pædagogiske praksis.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske- og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet. Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 8. – 10. december.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.
  • forholde dig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en praksis der er under konstant udvikling og forandring.
  • sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3 dage)

Deltageren kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.Deltageren kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.Deltageren kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu201208r 08-12-2020 10-12-2020 Ingen 18 26-10-2020
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.