Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49908

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet (2 dage)

Deltageren:- kan, med udgangspunkt i viden om nye deltagelsesformer fx peer-to-peer og gruppeforløb, arbejde med henholdsvis deltagelse på borgerens egne præmisser og borgerens deltagelse på systemets præmisser som en del af borgerens recovery.- kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.- opnår viden om samskabelse som metode og bliver i stand til at identificere muligheder for samskabelse i det socialpsykiatriske arbejde.- opnår kompetencer til, gennem relationen, at hjælpe borgeren med at opbygge et sundt netværk.- kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu241125r 25-11-2024 26-11-2024 Ingen Dagundervisning 18 14-10-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.