Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Efter kurset kan du understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet fx gennem samskabelse, peer-to-peer og gruppeforløb. Du vil kunne skabe deltagelse på borgerens egne præmisser og på systemets præmisser, du vil gennem dit relationelle arbejde kunne håndtere krydspres i det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for at indgå i inkluderende fællesskaber styrkes. Uddannelsen bygger videre på AMU-uddannelsen "Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien", som du med fordel kan tage forud for denne uddannelse.

Målgruppe  

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 2 dage. 

Kursusdage: 1. – 2. november 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

Med udgangspunkt i viden om nye deltagelsesformer fx peer-to-peer og gruppeforløb:

  • Arbejde med henholdsvis deltagelse på borgerens egne præmisser og borgerens deltagelse på systemets præmisser som en del af borgerens recovery.
  • Arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.
  • Opnå viden om samskabelse som metode og bliver i stand til at identificere muligheder for samskabelse i det socialpsykiatriske arbejde.
  • Opnå kompetencer til, gennem relationen, at hjælpe borgeren med at opbygge et sundt netværk.
  • Reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49908

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet (2 dage)

Deltageren:- kan, med udgangspunkt i viden om nye deltagelsesformer fx peer-to-peer og gruppeforløb, arbejde med henholdsvis deltagelse på borgerens egne præmisser og borgerens deltagelse på systemets præmisser som en del af borgerens recovery.- kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.- opnår viden om samskabelse som metode og bliver i stand til at identificere muligheder for samskabelse i det socialpsykiatriske arbejde.- opnår kompetencer til, gennem relationen, at hjælpe borgeren med at opbygge et sundt netværk.- kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu231101r 01-11-2023 02-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 20-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.