Praktikvejleder - basis

Kurset er en basisuddannelse for praktikvejledere. Uddannelsen klæder dig på til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for PAU- og SOSU elever. Som praktikvejleder lærer du at tilrettelægge din vejledning, så dine elever udvikler de færdigheder, de har brug for i det daglige arbejde.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Kursusdatoer

Kurset varer 11 dage.

Kursusdage: 17. – 20. maj, 31. maj – 3. juni samt 15. – 17. juni.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Indhold på kurset

 • Du får viden om, hvordan du tilrettelægger vejledning med afsæt i din viden om uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent, og du bliver bevidst om, hvordan du kan styrke samspillet mellem skole og praktiksted.
 • Du kan omsætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete praktiske opgaver. Udgangspunktet er dit organisations- og sektorkendskab og en grundlæggende forståelse af at bidrage til løsningen af en velfærdsopgave.
 • Du kan omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
 • Du kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
 • Du kan med afsæt i rollen som praktikvejleder reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.
 • Du kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.
 • Du kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
 • Du kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse.
 • Du kan identificere elevens læringsforudsætninger og med udgangspunkt heri differentiere din vejledning.
 • Du kan gennem feedback facilitere elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.
 • Du kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage)

1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave3. Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet11. Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2105171r 17-05-2021 17-06-2021 Kurset er rettet mod SOSU Dagundervisning 18 29-04-2021
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.