Praktikvejleder basis

Kurset er en basisuddannelse for praktikvejledere. Uddannelsen klæder dig på til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for SOSU elever. Som praktikvejleder lærer du at tilrettelægge din vejledning, så dine elever udvikler de færdigheder, de har brug for i det daglige arbejde.  

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.  

Kursusdatoer

Kurset varer 11 dage.

Kursusdage:

Modul 1: 25.8–26.8 samt 29.8.-30.8.

Modul 2: 8.9.-9.9. samt 12.9-13.9.

Modul 3: 21.9.-23.9.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

 • Tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik.
 • I vejledningen af elever, oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.
 • Forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
 • Kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
 • Kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.
 • Identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.
 • Bidrage til udvikling af udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
 • Bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse.
 • Identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
 • Anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.
 • Planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48256

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220825r 25-08-2022 23-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 01-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.