Praktikvejleder basis

Kurset er en basisuddannelse for praktikvejledere. Uddannelsen klæder dig på til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for PAU- og SOSU elever. Som praktikvejleder lærer du at tilrettelægge din vejledning, så dine elever udvikler de færdigheder, de har brug for i det daglige arbejde.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Kursusdatoer

Kurset varer 11 dage.

Kursusdage:

Modul 1: 25.8–26.8 samt 29.8.-30.8.

Modul 2: 8.9.-9.9. samt 12.9–13.9.

Modul 3: 21.9.–23.9.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Indhold på kurset

  • Du får viden om, hvordan du tilrettelægger vejledning med afsæt i din viden om uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent, og du bliver bevidst om, hvordan du kan styrke samspillet mellem skole og praktiksted.
  • Du kan omsætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete praktiske opgaver. Udgangspunktet er dit organisations- og sektorkendskab og en grundlæggende forståelse af at bidrage til løsningen af en velfærdsopgave.
  • Du kan omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
  • Du kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
  • Du kan med afsæt i rollen som praktikvejleder reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.
  • Du kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.
  • Du kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
  • Du kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48256

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220825r 25-08-2022 23-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 01-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.