Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

På dette kursus bliver du klædt på til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. Social- og Sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Målgruppe

Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 7. juni – 13. juni

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. Eksempelvis elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan du inddrage relevante samarbejdspartnere.
  • Respektfuldt, støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer.
  • I din vejledning tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer samt tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. I det arbejde kan du desuden reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats (5 dage)

Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. Eksempelvis elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan deltageren inddrage relevante samarbejdspartnere. Deltageren kan respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer. Deltageren kan i vejledningen tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. I det arbejde kan deltageren desuden reflektere over sin egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230607r 07-06-2023 13-06-2023 Ingen Dagundervisning 18 07-06-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.