Pædagogiske metoder i ældreplejen

Formålet med kurset er, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter erhverver sig pædagogiske redskaber i arbejdet med ældre mennesker. 

Målgruppe 

Deltagerne skal have erfaring med arbejdet blandt ældre mennesker i eget hjem eller på ældreinstitution. 

Kursusdatoer  

Kurset varer 5 dage. 

Kursusdage: 27. november – 1. december   

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du:

  • Skabe samspilsformer for og med ældre, der styrker de ældres sociale integritet og derved bevarer eller udvikler ældres sociale liv, i såvel borgerens eget hjem som på institutioner.  
  • Arbejde aktiverende, således at ældres identitet bevares, f.eks. gennem inddragelse af ældre i almindelig daglig livsførelse. 
  • Kommunikere i det daglige, på en måde, så relationer udvikles positivt, og arbejde udviklingsorienteret i forhold til de dilemmaer, som opstår i mødet mellem ældre og fagprofessionelle. 
  • Arbejde udviklingsorienteret i forhold til dilemmaerne i mødet ældre imellem. 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40999

Pædagogiske metoder i ældreplejen (5 dage)

I det daglige arbejde kan deltageren i såvel borgerens eget hjem som på institutioner skabe samspilsformer for og med ældre, der styrker de ældres sociale integritet og derved bevarer eller udvikler ældres sociale liv. Deltageren kan arbejde aktiverende, således at ældres identitet bevares, for eksempel gennem inddragelse af ældre i almindelig daglig livsførelse. Deltageren kan i det daglige kommunikere på en måde, så relationer udvikles positivt, og arbejde udviklingsorienteret i forhold til de dilemmaer, som opstår i mødet mellem ældre og fagprofessionelle.Ligeledes kan deltageren arbejde udviklingsorienteret i forhold til dilemmaerne i mødet ældre imellem.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311271r 27-11-2023 01-12-2023 Ingen Dagundervisning 18 16-10-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.