Opsporing og omsorg ved dysfagi

 

Mennesker med dysfagi har vanskeligheder med at indtage mad og væske på en sikker måde. Derfor har de høj risiko for lungeinfektioner og er ofte ramt af under- og/eller fejlernæring. Gennem de seneste år har danske og udenlandske studier vist, at dysfagi er langt mere udbredt end hidtil antaget. 

På dette kursus får du blandt andet redskaber til at opspore tegn på dysfagi, forebygge indlæggelser og minimere konsekvenserne af dysfagi. 

Målgruppe

 

SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger og handicaphjælpere. 

Indhold

Basal viden om dysfagi.  

  • Anatomi og fysiologi.  
  • Den normale synkeproces (Coombes-konceptet).  
  • Årsag, hyppighed, forekomst.  
  • Konsekvenser, fysisk, psykisk og socialt.  

At kunne opspore dysfagi  

  • Tegn på dysfagi.  
  • Samarbejdspartner til udredning og undersøgelse.  

Omsorg, pleje og støtte til borgere og patienter med dysfagi.  

Træning og behandling.  

Datoer

Antal dage: 2

21. februar 2019 - 22. februar 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi (2 dage)

På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:- Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.- Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.- Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig. - Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeutenEndvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190221r 21-02-2019 22-02-2019 Ingen 08:00-15:24 18 10-01-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.