Oplæringsvejleder SOSU

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere. Uddannelsen klæder dig på til at planlægge, gennemføre og evaluere oplæringsforløb for SOSU-elever. Som oplæringsvejleder lærer du at tilrettelægge din vejledning, så dine elever udvikler de færdigheder, de har brug for i det daglige arbejde.

Målgruppe

Social-og sundhedshjælpere og Social og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Datoer

Uddannelsen varer 11 dage.

Modul 1: 25.9 – 28.9

Modul 2: 9.10 - 12.10.

Modul 3: 23.10 – 25.10.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter uddannelsen kan du:

 • Tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.
 • I vejledningen af elever, oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab. Endvidere forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave.
 • Forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning.
 • Ved bevidst brug af kommunikation understøtter elevens refleksion over egen og andres praksis
 • Med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde.
 • Identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence.
 • Bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum.
 • Bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse.
 • Identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
 • Anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.
 • Anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.
 • Planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis (4 dage)

Deltageren kan:- tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring - i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave-forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning - ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde- identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence - bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum- bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen- anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion - planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis (4 dage)

Deltageren kan:- tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring - i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave-forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning - ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde- identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence - bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum- bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen- anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion - planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis (3 dage)

Deltageren kan:- tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring - i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave-forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning - ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis- med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde- identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence - bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum- bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse- identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen- anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion - planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2309252r 25-09-2023 25-10-2023 Ingen Dagundervisning 18 20-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.