Omsorg-pleje-praktisk hjælp-Covid-19 digital undv.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49633

Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19 (5 dage)

Deltageren:- kan anvende basal viden om lovgivning og er bekendt med lokale procedurer og viden om etik, kommunikation, selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejde med borgeren og andre sundhedsprofessionelle for at løse praktiske opgaver samt ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver hos en borger i eget hjem.- kan anvende basal viden om hygiejniske principper herunder forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje for at kunne løse og dokumentere praktiske opgaver som fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem.- kan, med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsniveau, anvende basal viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den normale aldringsproces og hygiejniske principper for at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering.- har kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren, samt sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.- har kendskab til borgere med omsorgs- og plejebehov herunder borgere med fysisk og psykisk handicap og borgere med demenssygdom.- kan udvise forståelse for ergonomiske principper, i forbindelse med løsning af praktiske og omsorgs- og pleje opgaver hos borgeren i eget hjem, fx i forbindelse med forflytning.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2006081r 08-06-2020 12-06-2020 Ingen 08:00 - 15:24 16 02-06-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.