Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Dette kursus klæder dig på til at medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger i det daglige social- og sundhedsarbejde, så du kan støtte borgeren til bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. Du får kendskab til, hvordan du tager udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvender neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 4. – 6. oktober

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Indhold på kurset

  • Du bliver klædt på til at kunne medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger i det daglige social- og sundhedsarbejde. Derigennem er du med til at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne.
  • Du kan tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder.
  • Du kan indgå i et tværfagligt team omkring borgeren.
  • Du får indsigt i, hvordan du tilrettelægger dit arbejde, så du tager hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen.
  • Du kan i samarbejde med borgeren og de pårørende formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgerens og de pårørendes ressourcer.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede (3 dage)

Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. Endvidere kan deltageren indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. Deltageren kan i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan deltageren formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2310041r 04-10-2023 06-10-2023 Ingen Dagundervisning 18 23-08-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.