Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Er viden om hjernen virkelige nødvendig for at forstå barnets, den voksnes eller den ældres udviklings-muligheder?

Ja!  For professionel omsorg og pædagogisk arbejde handler om at skabe og understøtte udvikling, læring og trivsel hos det enkelte menneske med afsæt i faglig viden

På dette kursus vil vi arbejde med hjernens funktioner og udvikling. Målet er at kunne anvende neuropædagogik til at til­passe den pædagogiske indsats til borgerens forudsætninger.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Indhold

Vi vil arbejde med hjernens funktioner og udvikling. 

Vi vil arbejde med at forstå hvordan viden om neuropædagogik kan bidrage til at tage afsæt i den enkeltes behov og forudsætninger. 

Der vil være øvelser, hvor vi arbejder med vores sanser.  

At tænke neuropædagogisk indebærer – som en sidegevinst – at du finder ud af, at et tæt tværfagligt arbejde er en nødvendighed

Datoer

Antal dage: 3

04. - 06. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)

Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191104r 04-11-2019 06-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 23-09-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.