Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

 

Neurorehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem en borger med neurologisk dysfunktion, dennes pårørende og relevante fagfolk. Formål er at give borgeren mulighed for at udvikle sin fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne.

På dette kursus arbejder vi med at tage udgangspunkt i borgerens diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i forbindelse med senhjerneskade.

Målgruppe

SOSU-assistenter og andre fagpersoner, der arbejder inden for det neuropædagogiske område.

Indhold

  • Udfordringer i forhold til borgeren med senhjerneskade 
  • Hvad neurorehabiliteringog neuropædagogik? 
  • Neuropædagogisktilrettelæggelse og rehabiliteringsmetoder 
  • Udgangspunkt i den enkeltes funktionsnedsættelse
  • Målrettet tilrettelæggelse af dit arbejde med borgeren med afsæt i den fysiske, psykiske, kognitive og sociale situation
  • Fokus på borgerens egne ønsker og motivation
  • Tværfagligt samarbejde omkring den senhjerneskadede borger
  • Inddragelse af borgeren og de pårørendes ressourcer

Datoer

Antal dage: 3

10. april 2019 - 12. april 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede (3 dage)

Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. Endvidere kan deltageren indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. Deltageren kan i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan deltageren formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190410r 10-04-2019 12-04-2019 Ingen 08:00-15:24 18 27-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.