Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Professionel omsorg og pædagogisk arbejde handler om at skabe og understøtte udvikling, læring og trivsel hos det enkelte menneske. Men er viden om hjernen virkelige nødvendig for at forstå barnets, den voksnes eller den ældres udviklingsmuligheder? Ja! 

På dette kursus vil vi arbejde med hjernens funktioner og udvikling. Målet er at kunne anvende neuropædagogik til at tilpasse den pædagogiske indsats til borgerens forudsætninger.

Målgruppe

 

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre.

Indhold

  • Vi vil arbejde med hjernens funktioner og udvikling. 
  • Vi vil arbejde med at forstå hvordan viden om neuropædagogik kan bidrage til at tage afsæt i den enkeltes behov og forudsætninger. 
  • Der vil være øvelser, hvor vi arbejder med vores sanser.  

Datoer

Antal dage: 3

11. marts 2019 - 13. marts 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)

Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190311r 11-03-2019 13-03-2019 Ingen 08:00 - 15:24 18 14-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.