Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Efter kurset kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 6. – 8. juni

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.
  • Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration, kan du observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan du tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.
  • Videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)

Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230606r 06-06-2023 08-06-2023 Ingen Dagundervisning 1 26-05-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.