Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Stadig flere ældre oplever ensomhed og har sjældent kontakt til familie og venner. Derfor er der i dag stor opmærksomhed på betydningen af at have et netværk. 

På dette kursus arbejder vi med konkrete teorier og værktøjer til - med udgansgpunkt i borgerens liv - at igangsætte netværksskabende aktiviteter. Det kunne eksempelvis være aktiviteter med andre mennesker i lokalmiljøet. 

Målgruppe

 

SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter samt handicapmedhjælpere og aktivitetsmedarbejdere. 

Indhold

  • Hvilken betydning har aktiviteter for mennesket.
  • Redskaber til at planlægge en aktivitet samt analysere kravene i aktiviteten.
  • Hvordan findes aktivitetstilbud og hvordan gør vi dem synlige for borgerne.
  • Hvordan støtter og motiverer du til aktiviteter.
  • Tværfagligt samarbejde i det netværksskabende arbejde.
  • Ensomhed.

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 3. juni 2019 - 4. juni 2019

Modul 2: 19. juni 2019 - 21. juni 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede (5 dage)

Deltageren kan medvirke til iværksættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet for ældre og handicappede. Deltageren kan arbejde under hensyntagen til borgernes ressourcer, livs- og kulturformer og interesser. Deltageren kan anvende aktivitetsplanlægningsmetoder, igangsætte og evaluere aktiviteter samt inddrage borgerne i processen. Deltageren kan informere borgerne om aktivitetstilbud såvel i som uden for lokalmiljøet og vejlede dem i brugen. Deltageren kender gældende regler for støtte- og hjælpemidler, der kan fremme borgernes aktivitetsudfoldelser.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1906031r 03-06-2019 21-06-2019 Ingen 08:00-15:24 18 23-04-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.