Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede (5 dage)

Deltageren kan medvirke til iværksættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet for ældre og handicappede. Deltageren kan arbejde under hensyntagen til borgernes ressourcer, livs- og kulturformer og interesser. Deltageren kan anvende aktivitetsplanlægningsmetoder, igangsætte og evaluere aktiviteter samt inddrage borgerne i processen. Deltageren kan informere borgerne om aktivitetstilbud såvel i som uden for lokalmiljøet og vejlede dem i brugen. Deltageren kender gældende regler for støtte- og hjælpemidler, der kan fremme borgernes aktivitetsudfoldelser.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190925r 25-09-2019 08-10-2019 Ingen 08:00-15:24 18 15-08-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.