Mentorudd. for erfarne medarbejdere

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere (5 dage)

Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Djurslandsafdelingen
Ydesvej 1
8500 Grenaa
731409amu210113g 19-04-2021 19-05-2021 Ingen Dagundervisning 18 22-12-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.