Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

I omsorgs- og relationsarbejde med børn/unge, voksne og andre samarbejdspartnere møder du ofte følelsesmæssige reaktioner og adfærdsmønstre, som kan være svære at forstå. 

Når du arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, er din opmærksomhed rettet mod mentale tilstande både hos dig selv og den anden.

Målgruppe

Medarbejdere, der varetager pædagogisk og/eller sundhedsfagligt arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der eksempelvis arbejder på ældreområdet, dagtilbudsområdet eller specialområdet.

Indhold

  • Hvad er mentalisering/mentaliseringssvigt?
  • Kendskab til egen mentaliseringsevne
  • Hvordan medvirke til at udvikle en mentaliserende tilgang i mødet med barnet/den unge/borgeren og øvrige samarbejdspartnere
  • Mentaliseringsevne og betydningen heraf i forhold at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt
  • Hvordan agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, ud fra viden om og forståelse for sammenhængenmellem mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser

Datoer

Antal dage: 3

18. - 20. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde (3 dage)

Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne. Herunder kan deltageren: - Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt. - Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.- Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191118r 18-11-2019 20-11-2019 Ingen 08:00 - 15:24 18 07-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.