Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

Kurset er for dig, der ønsker et dybere kendskab til udviklings- og adfærdsforstyrrelser samt viden om, hvordan du kan imødegå og støtte de særlige behov som børn, unge og voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser har. Du får kendskab til adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser som autisme bl.a. med aspergers syndrom og ADHD, samt om de problematikker der relaterer sig hertil.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, praktiske medhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere og familieplejere der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD og autisme og relaterede udviklingsforstyrrelser.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 31. august – 2. september.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Indhold på kurset

  • Du med afsæt i kendskab til det enkelte barn, den unge eller voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser, kan yde støtte til en trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand.
  • Du får viden om adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme med støttebehov, ADHD, OCD og Tourettes syndrom samt om relaterede trivselsproblemer så som adfærdsforstyrrelser.
  • Du kan indgå i en afstemt relation og samarbejde med den enkelte person med adfærds- eller udviklingsforstyrrelser og relaterede trivselsvanskeligheder. At du kan se bag om denne adfærd og tilpasse krav og forventninger til den enkelte persons forudsætninger med afsæt i dennes ressourcer. At du i forlængelse heraf kan iværksætte indsatser, der støtter, skærmer og fremmer den enkelte person med autisme og/eller ADHD i forhold til trivsel i sociale sammenhænge.
  • Du kan indgå i respektfuldt samarbejde med pårørende omkring den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser og udveksle relevante iagttagelser.
  • Du på et kollegialt plan kan dele iagttagelser relevant for den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser i forhold til det daglige arbejde samt ved visitation og bevillinger.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (3 dage)

1. Deltageren kan med afsæt i kendskab til det enkelte barn, den unge eller voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser, yde støtte til en trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand.2. Deltageren har viden om adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme med støttebehov, ADHD, OCD og Tourettes syndrom samt om relaterede trivselsproblemer så som adfærdsforstyrrelser.3. Deltageren kan indgå i en afstemt relation og samarbejde med den enkelte person med adfærds- eller udviklingsforstyrrelser og relaterede trivselsvanskeligheder, se bag om denne adfærd og tilpasse krav og forventninger til den enkelte persons forudsætninger med afsæt i dennes ressourcer. I forlængelse heraf kan deltageren iværksætte indsatser, der støtter, skærmer og fremmer den enkelte person med autisme og/eller ADHD, i forhold til trivsel i sociale sammenhænge4. Deltageren kan indgå i respektfuldt samarbejde med pårørende omkring den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser og udveksle relevante iagttagelser5. Kollegialt kan deltageren dele iagttagelser relevant for den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser i det daglige arbejde samt ved visitation og bevillinger.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu200831r 31-08-2020 02-09-2020 Ingen 08:00-15:24 18 17-08-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.