Medicinadministration

Social- og sundhedsassistenter får stadigt flere og komplekse opgaver i forhold til at administrere medicin.

Der udvikles i den forbindelse til stadighed nye retningslinjer og stadigt nye lægemidler, som social- og sundhedsassistenter skal være opmærksomme på. Du har som social- og sundhedsassistent et skærpet ansvar for patientsikkerheden - borgerens sikkerhed er i fokus, når det drejer sig om medicinsk behandling.

På kurset kommer du til at arbejde med fordybelse i din viden om kroppens virkning på lægemidler samt lægemidlers virkning på kroppen, bivirkning og eventuelle interaktioner med anden medicin. Du vil på kurset træne informationssøgning på relevante databaser og observation af og reaktion på utilsigtede hændelser i relation til dit daglige arbejde med at administrere medicin. Din viden giver både grundlag for, at du kan observere, hvordan borgeren reagerer på medicinen og skærper din opmærksomhed på medicinudløste forgiftningstilstande. Det styrker dit daglige arbejde og dit samarbejde med borgeren og dine faglige samarbejdspartnere, at du har solid viden om dit ansvar og dine kompetencer i forhold til dit arbejde med at administrere medicin.

Målgruppe

SOSU-assistenter

Indhold

Med udgangspunkt i din viden og din arbejdssituation vil vi arbejde med:

  • Social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetencer i forbindelse med medicinadministration
  • Observation af borgerens/patientens tilstand
  • Observationer og handlinger i forbindelse med medicinforgiftninger
  • Dit arbejde på baggrund af internetbaserede databaser
  • Patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser (UTH)
  • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere (borgere og sundhedsprofessionelle)

En af kursusdagene foregår hjemme på din arbejdsplads, hvor du via digital fjernundervisning arbejder med en konkret faglig problemstilling i forhold til dit arbejde med at administrere medicin.

Du skal ved kursets afslutning vurdere din egne opnåede kompetencer.

Datoer

Antal dage: 5

03. - 05. september 2019 + 19. - 20. september 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48101

Medicinadministration (5 dage)

Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.Deltagerne kan:observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministrationDeltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190903r 03-09-2019 20-09-2019 Ingen 08:00-15:24 18 05-08-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.