Magt og omsorg

Kursets mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Målgruppe

Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere.

Kursusdatoer

Kurset varer 4 dage.

Kursusdage: 20. - 23. september.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • I samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.
  • Kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen.
  • Udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt.
  • Anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44627

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220920r 20-09-2022 23-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 09-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.