Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

Måltidet er en del af de pædagogiske rutiner, og det er en overset faktor, hvor stor læringspotentiale der ligger i de pædagogiske rutiner i dagligdagen i vores institutioner.

Med udgangspunkt i læring og dannelse, er det vigtigt at det pædagogiske personale kan planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, herunder måltidet,  som udvikler børns madmod og madglæde.

Samtidig er det vigtigt at kunne gøre sig pædagogiske overvejelser i forhold til måltidets betydning for barnet, som et trygt fællesskab, hvor barnet udvikler sig, trives og danner sociale relationer.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med børn i dagtilbud, eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Indhold

Vi skal arbejde med begreber som maddannelse og madmod og du får kendskab til sapere metoden. Vi arbejder med kulturbegrebet inden for mad og maddannelse. Vi skal se på mad og måltider fra et sundhedsfagligt perspektiv, fra et kulturelt perspektiv, fra et socialt perspektiv og et pædagogisk perspektiv. Vi skal arbejde med dilemmaer i pædagogiske praksis omkring måltidet. Vi skal se video om forskning der er i gang på området. Der bliver mulighed for at dykke ned i et selvvalgt emne ud fra undervisningens indhold. Vi skal arbejde med de styrkede læreplaner og hvordan det pædagogiske måltid som en dagligdagsrutine, kan være et læringsmiljø for børns dannelse og udvikling.

Datoer

Antal dage: 3

27. - 29. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48667

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud (3 dage)

Med afsæt i et pædagogisk læringsmiljø og betydningen af det gode børneliv kan deltageren: Skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidssituationer ud fra viden om de officielle anbefalinger for mad i relation til børns alder, udvikling og behov for mad- og drikkevarer, herunder inddrage lokale politikker. Tilrettelægge og deltage i aktiviteter og måltider, der tager individuelle hensyn til barnets mad og sikrer barnet størst mulig deltagelse i sociale børnefælleskaber. I de konkrete aktiviteter omkring mad og måltider bringe de 6 læreplanstemaer i spil.Med udgangspunkt i læring og dannelse, planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter som udvikler børns madmod og madglæde ud fra viden om børns smagspræferencer, neofobi og kræsenhed. Anvende pædagogiske overvejelser i forhold til børns læring om måltidets betydning som et trygt fællesskab der forener forskellige madkulturer, og hvor madens velsmag stimulerer børns sanser og nysgerrighed. Med fokus på børns trivsel, sundhed og udvikling, inddrage forældre, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere i meningsfulde dialoger og samarbejde omkring maden, måltidet, velsmagen og samværet.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191127r 27-11-2019 29-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 16-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.