Kultur, æstetik og fællesskab

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49790

Kultur, æstetik og fællesskab (2 dage)

Med udgangspunkt i de to læringsmål for læreplanstemaet: kultur, æstetik og fællesskab i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren: - Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, hvor børn kan opleve egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.- Anvende viden om æstetik, kultur- og demokratibegrebet og som en del af den pædagogiske praksis understøtte, hvordan børn indgår i fællesskaber og både får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere.- Med afsæt i egen nysgerrighed, fantasi og kreativitet understøtte børnenes nysgerrighed, fantasi og kreativitet og gøre brug af forskellige materialer, redskaber og medier.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2210261r 26-10-2022 27-10-2022 Ingen Dagundervisning 18 21-09-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.