Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm På positivlisten

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40933

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm (5 dage)

I det daglige arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem m.m. kan deltageren på en tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med sindslidende.Deltageren kender sin egen funktion i hjemmeplejen m.m. i forhold til den samlede indsats for den sindslidende borger. I den forbindelse forstår deltageren sin funktion i forhold til socialpsykiatriens udvikling og organisering.Ud fra kendskab til baggrunden for menneskers adfærd ved psykoser og angsttilstande kan deltageren observere ændringer i borgerens behov og videregive dem til relevante samarbejdspartnere.Deltageren kan bede om hjælp til opgaver hos relevante samarbejdspartnere på baggrund af viden om arbejdsmiljøets betydning, eget jobområde, egne grænser og tværfaglige samarbejdspartneres ressourcer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2003231r 23-03-2020 21-04-2020 Ingen 08:00-15:24 18 10-02-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.