Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

 

Konflikter er aldrig sjove, men de er en del af dagligdagen - også på SOSU-området. 

På dette kursus lærer du, hvordan du med få virkemidler kan gøre konflikter til læring i stedet for negative oplevelser. Vi skal arbejde med en grundlæggende forståelse for konflikters opståen og udvikling, mens du selv vil udvikle konkrete kompetencer til at håndtere og afslutte konflikterne. 

Målgruppe

 

Faglærte eller ufaglærte medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. 

Indhold

  • Hvad er konflikt og hvilke konflikttyper kender vi?
  • Hvordan opstår og udvikler konflikter sig.
  • Hvordan reagerer mennesker i konflikt?
  • Metoder til konflikthåndtering
  • At være hjælper i andres konflikt
  • Lovgivningen/relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven.

Datoer

Antal dage: 3

8. maj 2019 - 10. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet (3 dage)

I det daglige arbejde kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Endvidere kan deltageren medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter. Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger. Deltageren kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190508r 08-05-2019 10-05-2019 Ingen 08:00-15:24 18 27-03-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.