Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for konflikters opståen, udvikling, samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven. 

Målgruppe

Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v. 

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage. 

Kursusdage: 14. - 16. September 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.  

Efter kurset kan du:

  • Genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning.
  • Medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter.
  • Bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kollegaer ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder.
  • Basere dit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 41687

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220914r 14-09-2022 16-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 10-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.