Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Kurset gennemføres som åbent værksted

 

Konflikter og konflikthåndtering er en del af det pædagogiske arbejde. Som pædagogisk medarbejder har du ansvar for at forebygge og løse konflikter i og med den pædagogiske målgruppe.

På dette kursus arbejder vi med forskellige konfliktløsningsmodeller og indsigter i, hvordan konflikter opstår og håndteres.

 

Åben værktsted er en ny måde at være på kursus på!

Du lærer det samme som ved traditionelle kurser, men uddannelsen er baseret på din egen aktivitet og disciplin. Underviserne er til rådighed for vejledning, men der vil ikke foregå sædvanlig undervisning. Du får adgang til faglige tekster, powerpoint-oplæg, opgaver, film, øvelser osv. på et websted. 

IT er centralt i forløbet og grundlæggende IT-kundskaber er derfor en forudsætning for at deltage på kurset.

Målgruppe

Pædagogiske medarbejdere

Forudsætning: Grundlæggende kendskab til IT

Indhold

  • Forskellige konfliktformer og årsager til konflikter 
  • Den pædagogiske medarbejders rolle i konflikter/konflikthåndtering
  • Egne konfliktmønstre
  • Udviklling af børns og unges kompetencer til at løse konflikter
  • Konfliktløsningsmodeller

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1903253r 25-03-2019 29-03-2019 Ingen 08:00-15:24 18 11-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.