Intro til arbejdet på plejecenter og hjemmeplejen

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49980

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje (5 dage)

Deltageren:- får viden om arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, mødet med borgere og pårørende samt får viden om tværfaglige samarbejdspartnere.- får viden om hvordan du møder borgeren i borgerens hjem på en omsorgsfuld og professionel måde, med viden om etik og kommunikation.- kan handle korrekt ud fra lovgivning om tavshedspligt og lovgrundlag for delegering til medhjælp, herunder udlevering af medicin.- får forståelse for aldringens betydning for borgerens kognitive og fysiske funktionsniveau, og får viden om borgeren som har en demenssygdom. Deltageren kan anvende denne forståelse og viden i samarbejdet med borgeren om ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx af-og påklædning, mund- og tandpleje, mobilisering samt støtte til at spise og drikke. - får forståelse for løsning af praktiske opgaver i hjemmet, fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens hjem. Deltageren kan anvende basal viden om hygiejniske principper for at kunne løse de praktiske opgaver, såsom korrekt håndhygiejne og egen hygiejne.- kan anvende ergonomiske principper såvel i forbindelse med løsning af praktiske opgaver hos borgeren som støtte til borger ved almen aktivitet.- kan observere de mest almindelige symptomer på ændret tilstand og adfærd hos kendt borger og kan videregive disse observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Djurslandsafdelingen
Ydesvej 1
8500 Grenaa
731409amu2406102r 10-06-2024 14-06-2024 Ingen Dagundervisning 18 06-05-2024
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.