Interkulturel pædagogik

 

I mange institutioner er der børn af anden etnisk herkomst. Det stiller nye krav til det daglige pædagogiske arbejde og til forældresamarbejdet. 

På dette kursus får du kvalifikationer og pædagogiske kompetencer i interkulturel pædagogik. Du får værktøjer til at støtte og styrke integrationen af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Målgruppe

Pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og SFO samt dagplejere

Indhold

Kurset giver viden om og inspiration til, at du kan:

  • iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed.
  • igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder.
  • samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet.
  • medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning.

Kurset vil bestå af: faglige oplæg, litteratur om forskellige kulturperspektiver, film, institutionsbesøg og dialog om den pædagogiske praksis.

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 20. maj 2019 - 22. maj 2019

Modul 2: 20. juni 2019 - 21. juni 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42659

Interkulturel pædagogik (5 dage)

Deltagerne kan iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed. De kan igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder. Særlig vægt bliver lagt på, at deltageren kan samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet. Deltagerne medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1905201r 20-05-2019 21-06-2019 Ingen 08:00-15:24 18 08-04-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.