Injektion

Efter kurset kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske læremidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. 

Målgruppe 

Kurset retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistent. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 1 dag. 

Kursusdage: 14. september  

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

  • Udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka, ud fra en tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning.  
  • Kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå.  
  • Kan på baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere.  
  • Kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.  

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47968

Injektion af medicin (1 dag)

På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230914r 14-09-2023 14-09-2023 Ingen Dagundervisning 1 03-08-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.