Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Afmagt og hjælpeløshed er eksempler på, hvordan den kronisk smerteramte borger kan reagere. I disse situationer er det afgørende, at SOSU-assistenten formår at hjælpe borgeren til at støtte egen mestring.

På dette kursus arbejder vi med, hvordan du kan genkende kroniske smerter og kommunikere med borgeren omkring kroniske smerter og mestring. Du lærer også at arbejde med borgeren omkring den smerte, der er vedvarende i borgerens liv.

Målgruppe

SOSU-assistenter

Indhold

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og løsning af deltageropgaver og fælles faglige refleksioner.

Indholdet er blandt andet:

  • Identifikation af kroniske smerter
  • kroniske smerters indvirkning på flere aspekter af menneskets liv
  • målrettet arbejde med helhedsorienteret pleje
  • kommunikation om borgerens smertemestring
  • tilbud til mennesker med kroniske smerter
  • tværfagligt samarbejde.

Datoer

Antal dage: 3

29. april 2019 - 1. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter (3 dage)

Deltageren kan varetage helhedsorienteret pleje hos mennesker med kroniske smerter således at borgeren opnår den bedst mulige livskvalitet.- Deltageren har viden om smertens indvirken på de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i menneskets liv.- Deltageren kan genkende typiske problemstillinger hos mennesker med kroniske smerter, og kan planlægge og målrette en helhedsorienteret pleje herudfra.- Deltageren kan tage initiativ til dialog med borgeren om dennes mestring af dagligdagen med smerter. Deltageren kan aktivt støtte borgeren i bedst mulig mestring på baggrund af kendskab til mestringsværktøjer og kan formidle kontakt til relevante tilbud til mennesker med kroniske smerter.- Deltageren er bevidst og refleksiv i sin kommunikative tilgang til borgeren, og får viden om sammenhængen mellem den kommunikative tilgang og borgerens oplevelse af smerte. - Deltageren kender sin rolle og kompetence i det tværfaglige team, og deltageren kan vejlede kollegaer i borgerens mestringsstrategier samt i hvordan borgeren bedst muligt støttes.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190429r 29-04-2019 01-05-2019 Ingen 08:00 - 15:24 18 18-03-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.