Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter (3 dage)

Deltageren kan varetage helhedsorienteret pleje hos mennesker med kroniske smerter således at borgeren opnår den bedst mulige livskvalitet.- Deltageren har viden om smertens indvirken på de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i menneskets liv.- Deltageren kan genkende typiske problemstillinger hos mennesker med kroniske smerter, og kan planlægge og målrette en helhedsorienteret pleje herudfra.- Deltageren kan tage initiativ til dialog med borgeren om dennes mestring af dagligdagen med smerter. Deltageren kan aktivt støtte borgeren i bedst mulig mestring på baggrund af kendskab til mestringsværktøjer og kan formidle kontakt til relevante tilbud til mennesker med kroniske smerter.- Deltageren er bevidst og refleksiv i sin kommunikative tilgang til borgeren, og får viden om sammenhængen mellem den kommunikative tilgang og borgerens oplevelse af smerte. - Deltageren kender sin rolle og kompetence i det tværfaglige team, og deltageren kan vejlede kollegaer i borgerens mestringsstrategier samt i hvordan borgeren bedst muligt støttes.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191001r 01-10-2019 03-10-2019 Ingen 08:00-15:24 18 20-08-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.