Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Efter dette kursus kan du, ud fra de tanker og intentioner der ligger til grund for den styrkede læreplan, arbejde systematisk med forældreinddragelse som en grundlæggende dimension i den pædagogiske praksis, og arbejde bevidst med forældreinddragelsens betydning for det enkelte barn og for hele børnegruppen.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Kursusdatoer

Kurset varer 4 dage.

Kursusdage: 30. august – 2. september.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Indhold på kurset

Uddannelsen tager udgangspunkt i, at du opnår viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan, og dagtilbuddets formulerede mål og forventninger, herunder at:

  • du systematisk kan arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og tværgående dimension i den pædagogiske praksis. At du kan arbejde bevidst med rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.

  • du kan alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe.

  • du kan, gennem planlagte og ikke planlagte aktiviteter, inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.

  • du kan, ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier, tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.

  • du kan, alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48730

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220830r 30-08-2022 02-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 01-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.