Farmakologi i somatikken

Der bliver stadigt flere ældre borgere, der lever længere og lever med multisygdomme.

Du har som social- og sundhedsassistent stadig nye og mere komplekse arbejdsopgaver i forhold til den medicinske behandling af borgerne i det nære sundhedsvæsen. Omdrejningspunktet for medicinadministration er borgerens sikkerhed.

På kurset kommer du til at arbejde med fordybelse i din viden om, hvordan medicin påvirker kroppen, og hvordan kroppen reagerer på medicin. Du kommer også til at træne færdigheder i at give subcutane injektioner, ligesom du arbejder med lægemiddelregning. Din viden om dette giver grundlag for, at du kan observere, hvordan borgeren reagerer på medicinen og skærper din opmærksomhed på medicinudløste forgiftningstilstande.

Du får ydermere viden om delirium og anafylaktiske reaktioner samt observationer og handlinger knyttet hertil. 

Du skal som social- og sundhedsassistent til stadighed være opmærksom på borgerens sikkerhed, når borgeren får medicin. Det styrker dig derfor i din daglige praksis, at du har nøjere kendskab til dit ansvar og dine kompetencer i forhold til at administrere medicin hos borgerne.

Målgruppe

SOSU-assistenter

Indhold

Med udgangspunkt i din viden og din arbejdssituation vil vi arbejde med:

  • Observation af medicins virkning og bivirkning
  • Relevante lægemidler til relevante borgergrupper
  • Observationer og handlinger i forbindelse med medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner
  • Dit arbejde på baggrund af lovgivning og retningslinjer
  • Lægemiddelregning
  • Medicinering via subcutan kanyle
  • Inddragelse af borgerens perspektiv mhp. fremme af patientsikkerhed
  • Din evne til at reflektere kritisk i forbindelse med medicinadministration og -håndtering

 

På kurset vil vi anvende simulation, hvor det er muligt.

En af kursusdagene foregår hjemme på din arbejdsplads, hvor du via digital fjernundervisning arbejder med en konkret faglig problemstilling i forhold til dit arbejde med at administrere medicin.

Du skal ved kursets afslutning vurdere din egne opnåede kompetencer.

Datoer

Antal dage: 5

23. - 2. september 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45673

Farmakologi i somatikken (5 dage)

Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.Deltageren kan:- anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation- herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.- observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner- handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder - udføre lægemiddelregning på udvidet niveauvaretage medicinering via subcutan kanyle- inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministrationDeltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190923r 23-09-2019 10-10-2019 Ingen 08:00-15:24 18 20-09-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.