Farmakologi i somatikken

På denne uddannelse bliver du klædt på til at kunne varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Udgangspunktet er tidligere erhvervet viden om farmakologi, gældenden lovgivning og kliniske retningslinjer. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik. Dermed bliver du i stand til at observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 23. – 25. september og 5. – 6. oktober.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • anvende din øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde dig kritisk til indikation og kontraindikation.
  • anvende din udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for din egen praksis.
  • observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner.
  • handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder.
  • udføre lægemiddelregning på udvidet niveau.
  • varetage medicinering via subcutan kanyle.
  • inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration.
  • anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45673

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu221116r 16-11-2022 22-11-2022 Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration". Dagsundervisning
Pris 0 kr.