Farmakologi i psykiatrien

Denne uddannelse klæder dig på til at administrere psykofarmaka. Du får ny viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt farmakokinetik og farmakodynamik. Derigennem bliver du klædt på til at kunne observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt ved eventuelle forgiftningstilstande. Du får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Målgruppe

Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 6. – 10. november.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet med borgere/patienter med psykisk sygdom.
  • Inddrage din øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren/patienten med en psykisk lidelse.
  • Observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold til antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).
  • Handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.
  • Anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner.
  • Handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering.
  • Kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplaner.
  • Forholde dig til medicinpædagogik i forhold til compliance.
  • Sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

 

 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48102

Farmakologi i psykiatrien (5 dage)

Deltageren kan varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet med borgere/patienter med psykisk sygdom.Deltageren kan:- inddrage sin øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren / patienten med en psykisk lidelse.- observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).- handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.- anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner - handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering- kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplanerDerudover har deltageren kendskab til medicinpædagogik i forhold til compliance. Deltageren kan endvidere sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311063r 06-11-2023 10-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 25-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.