Famakologi i somatikken

På denne uddannelse bliver du klædt på til at kunne varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Udgangspunktet er tidligere erhvervet viden om farmakologi, gældenden lovgivning og kliniske retningslinjer. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik. Dermed bliver du i stand til at observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 27. november til 1. december.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Anvende din øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde dig kritisk til indikation og kontraindikation.
  • Anvende din udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for din egen praksis.
  • Observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner.
  • Handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder.
  • Udføre lægemiddelregning på udvidet niveau.
  • Varetage medicinering via subcutan kanyle.
  • Inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration.
  • Anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45673

Farmakologi i somatikken (5 dage)

Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.Deltageren kan:- anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation- herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.- observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner- handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder - udføre lægemiddelregning på udvidet niveauvaretage medicinering via subcutan kanyle- inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministrationDeltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311273r 27-11-2023 01-12-2023 Ingen Dagundervisning 18 16-10-2023
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.