Faglig styring og dokumentation i FS III

Få styr på de nye begreber i Fælles Sprog III. Fælles Sprog er de begreber og den metode, du anvender, når du skal beskrive og dokumentere en borgers situation og kommunens indsats. På dette kursus øver vi begreberne ud fra borgercases. 

Målgruppe

SOSU-hjælpere samt SOSU-assistenter 

Indhold

På kurset vil vi arbejde med:

  • Opbygning af FSIII
  • Overblik på borgerens aktuelle tilstand.
  • Helbreds-og funktionsevnetilstande
  • Dokumentation i samarbejde med borgeren
  • Ændringer i hverdagsobservationer
  • Opfølgning på borgerforløb

Datoer

Antal dage: 3

18. marts 2019 - 20. marts 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48570

Faglig styring og dokumentation i FS III (3 dage)

- Deltageren kan forstå og anvende Fælles Sprog III`s tilgange og metoder til faglig styring og dokumentation inden for eget fag og funktionsområde i overensstemmelse med lovgivning og lokale kompetenceprofiler.- Deltageren kan bidrage relevant til ajourføring af dokumentationen i Fælles Sprog III med henblik på at sikre aktuel information om borgerens situation på tværs af faggrupper og sektorer.- Deltageren forstår at Fælles Sprog III´s faglige tilgang hviler på et helhedssyn, borgerens selvbestemmelse og aktive deltagelse. - Deltageren kan vurdere borgerens helbredstilstande og funktionsevne tilstande samt dokumentere med afsæt i Fælles Sprog III´s tilstandspræcisering og forventet tilstand.- Deltageren kan dokumentere udførelse af indsats og opfølgning af borgerens helbredstilstand og funktionsevne tilstand.- Deltageren kan systematisk dokumentere ændringer i hverdagsobservationer hos borgeren med henblik på tidlig tværfaglig indsats.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190319r 18-03-2019 20-03-2019 Ingen 08:00-15:24 18 04-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.