Den styrkede pædagogiske læreplan

Dette kursus er for dig der ønsker indsigt i, hvordan du kan arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i din pædagogiske praksis. Gennem kurset vil der blive sat fokus på din rolle samt på samarbejdets muligheder i forhold til den styrkede pædagogiske lærerplan. Du får en bred forståelse for, hvad læring er, og bliver klædt på til at kunne tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden.

Du får desuden viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 2. - 4. november.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • forstå intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde, og du kan på den baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.
  • med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.
  • med udgangspunkt i ny viden forstå, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.
  • fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.
  • reflektere over egen praksis, med udgangspunkt i viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48384

Den styrkede pædagogiske læreplan (3 dage)

Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksisDeltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu201102r 02-11-2020 04-11-2020 Ingen 08:00-15:24 18 21-09-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.