Den styrkede pædagogiske læreplan

Du vil få introduktion til og viden om den nye styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på din egen rolle og i et samarbejde med andre.

Der vil være inspiration til at tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Herunder arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Indhold

Deltageren får:

  • viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan
  • indsigt i en bred læringsforståelse og inspiration til at tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
  • viden om børneperspektivet og deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner
  • viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode

Datoer

Antal dage: 3

03. - 05. september 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48384

Den styrkede pædagogiske læreplan (3 dage)

Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksisDeltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1909031r 03-09-2019 05-09-2019 Ingen 08:00-15:24 18 29-07-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.