Demensnøgleperson

Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde.

Kursusdage:

Modul 1: 24.10-28.10.2022

Modul 2: 14.11-18.11.2022

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 47748

Assistenten som nøgleperson (10 dage)

Deltageren kan varetage funktionen som ressource- eller nøgleperson på baggrund af viden om plejens organisering, funktionens ansvarsområde samt nøglepersonfunktionens essentielle kompetencekrav som vidensperson, formidler og ambassadør. Deltageren kan kontinuerligt opdatere egen faglig viden og kan endvidere kritisk vurdere og reflektere over ny viden i forhold til at omsætte denne i praksis. Deltageren kan identificere behov for praksisudvikling, herunder i samarbejde med ledelsen udpege særlige fokus- og indsatsområder. Ligeledes kan deltageren bidrage til udarbejdelse af lokale procedurer og retningslinjer inden for området, og dermed være medansvarlig for kvalitetssikring. Deltageren kan varetage rollen som vidensformidler og tage medansvar for videndeling, ligesom deltageren kan fungere som faglig sparringspartner samt oplære kolleger og elever inden for nøglefunktionsområdet.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens (5 dage)

Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der opstår mulighed for oplevet livskvalitet. Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i interaktionen mellem dig som fagprofessionel og mennesket med en demenssygdom.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2210242r 24-10-2022 18-11-2022 Ingen Dagsundervisning
Pris 0 kr.