Deeskalerende kommunikation

Deltageren får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter der arbejder med borgere med sindslidelser indenfor behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, ældrepleje og lignende.

Kursusdatoer

Kurset varer 2 dage.

Kursusdage: 26. - 27. September

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

Ud fra en viden om deeskalerende kommunikation og ud fra en relations- og individorienteret tilgang i arbejdet med borgere med sindslidelser:

  • Vurdere behovet for deeskalerende kommunikation med henblik på nedbringelse af tvang- forebygge konflikter eller risiko for eskalering i konfliktfyldte situationer ved at anvende deeskalerende kommunikation.
  • Kende de kommunikative deeskalerende teknikker og har trænet anvendelsen af disse.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48703

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220926r 26-09-2022 27-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 22-08-2022
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.