De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42677

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre (5 dage)

Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1911111r 11-11-2019 15-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 01-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.