Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

 

I en tid, hvor læreplaner er blevet en integreret del af den pædagogiske praksis, arbejder vi med brede læringsmål. Samtidig skal et øget fokus på evaluering bidrage til at udvikle vores pædagogiske praksis. Evaluering er derfor ikke kun noget, man gør hvert andet år - det skal være en hverdagsbegivenhed. 

På dette kursus vil vi arbejde med at integrere evalueringen af læringdsmålene i den daglige praksis uden at drukne i papirarbejde.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Indhold

  • Den faglige baggrund for, at arbejde med brede læringsmål og evalueringen af disse.
  • Historisk rids over ”målingsparadigmet” eller målingsdiskursen
  • Brede læringsmål og koblingen til læringsmiljø
  • Refleksion over egen praksis
  • Praksisnære redskaber til evaluering og dokumentation
  • Udvikling af  læringsmiljøet i  egen praksis

Datoer

Antal dage: 2

14. marts 2019 - 15. marts 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48725

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet (2 dage)

Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190314r 14-03-2019 15-03-2019 Ingen 08:00-15:24 18 28-01-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.