Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Efter dette kursus kan du med afsæt i dokumentation og evaluering tilrettelægge den pædagogiske praksis med udgangspunkt i brede mål for læringsmiljøet. Du får kendskab til evalueringsredskaber, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Kursusdatoer

Kurset varer 2 dage.

Kursusdage: 31. maj – 1. juni.

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer.
  • arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48725

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet (2 dage)

Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu210531r 31-05-2021 01-06-2021 Ingen Dagundervisning 18 19-04-2021
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.