Borgere med multisygdomme

Der bliver stadigt flere ældre borgere, der lever længere og lever med multisygdomme. Borgerne får mange samtidige sygdomme og lidelser. Disse borgere får ofte flere forskellige typer af medicin og behandlinger. Det betyder, at deres hverdagsliv bliver præget af stor kompleksitet.

Som Social- og sundhedsassistent skal du fokusere på at skabe overblik og oplevelse af sammenhæng for borgeren.

Der fokuseres på en helhedsorienteret tilgang, samarbejdsrelationer og tværfaglighed. Med viden herom kan du som Social- og sundhedsassistent, med sigte på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, bidrage til at styrke den multisyge borgers handlekompetence og meningsfuldhed.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejdet med borgere med kronisk sygdom.

Indhold

Undervisningen har fokus på:

  • Kompleksiteten omkring den multisyge borgers situation og hverdagsliv
  • Betydningen og konsekvenser af polyfarmaci
  • Pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang
  • samarbejdsrelationer til borgeren og de pårørende
  • støtte borgeren i at skabe overblik over og sammenhæng i behandlingssituationen
  • kontakt til rette samarbejdspartnere inden for egen sektor, mellem sektorer og på tværs af specialer
  • indgå i refleksivt tværfagligt samarbejde
  • rehabilitering og et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdomme

Vi lægger vægt på, at du kan anvende viden i forhold til borgere fra egen praksis.

Datoer

Antal dage: 5

20. - 22. november 2019 + 02. - 03. december 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48402

Borgere med multisygdomme (5 dage)

Deltageren kan, på baggrund af tidligere erhvervet og ny viden, håndtere kompleksiteten i arbejdet med borgere med multisygdomme. Deltagerne kan:- Skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv- Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation- Tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser- Etablere frugtbare samarbejds-relationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling- Støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdomOmsætte sin udvidede generelle viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksisHerudover kan deltagerne, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191120r 20-11-2019 03-12-2019 Ingen 08:00-15:24 18 09-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.