Børns sproglige udvikling 1

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48731

Børns sproglige udvikling 1 (2 dage)

Deltageren har viden om børns sproglige udvikling og kan anvende den til at understøtte hele barnets læring, trivsel, dannelse og udvikling. Deltageren kan med baggrund i viden om børns sprogudvikling tilrettelægge alderssvarende aktiviteter, som udvikler børns evne til at kommunikere og udtrykke sig.Deltageren kan indgå i den daglige dialog med børnene på en måde, der fremmer deres udvikling, lyst til at deltage i fællesskaber og anvende sproget i leg.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu211109r 09-11-2021 10-11-2021 Ingen Dagundervisning 18 28-09-2021
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.